Додаток 4ДФ Єдиного звіту: відображення вартості подарунка


◦ Звітність
◦ Податкова звітність

У додатку 4ДФ Єдиного звіту, в якому відображаються доходи, виплачені (надані) фізичним особам, персоніфікується нарахування та сплата військового збору. І якщо дохід надається в негрошовій формі, виникає питання щодо його відображення. Про це — на прикладі відображення вартості подарунка, наданого працівникові в негрошовій формі


Припустимо, у червні 2021 р. працівник госпрозрахункового підприємства, який працює за основним місцем роботи, отримав від роботодавця подарунковий сертифікат на суму 5000,00 грн з нагоди свого ювілею. 

Як цей подарунок оподаткувати та відобразити у додатку 4ДФ Єдиного звіту?


 

ПДФО та ВЗ

Якщо роботодавець надає подарункові сертифікати визначеному (ідентифікованому) колу працівників, то їх вартість включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо (пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ). 

Згідно з пп. 14.1.47 ПКУ додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ).

Водночас відповідно до вимог, визначених пп. 165.1.39 ПКУ, не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) у частині, що не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. У 2021 р. — це 1500,00 грн (6000,00 × 25 %).

У наведеному випадку наданий працівнику подарунковий сертифікат вартістю 5000,00 грн перевищує вищевказану граничну межу, тому оподаткуванню ПДФО як додаткове благо підлягає тільки сума перевищення в розмірі 3500,00 грн.  

Відповідно до п. 174.6 ПКУ доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або самозайнятою особою, оподатковуються на загальних підставах, передбачених для оподаткування додаткового блага. Згідно з пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ, якщо додаткові блага надаються в негрошовій формі, то сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ПКУ. Тобто із застосуванням так званого «натурального» коефіцієнта, що для ставки податку 18 % становить 1,21951 (100 ÷ (100 − 18)).

Згідно з пп. 168.1.1 ПКУ підприємство як податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язане утримувати ПДФО із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у ст. 167 ПКУ — 18 %. 

Тоді сума ПДФО, яку з урахуванням «натурального» коефіцієнта слід утримати із зазначеної частини вартості подарункового сертифіката, становитиме:

(3500,00 грн × 1,21951) × 18 % = 768,29 грн.

Крім того, вказана вартість подарункового сертифіката є також об’єктом оподаткування ВЗ за ставкою 1,5 %, але «натуральний» коефіцієнт при цьому не застосовується. Сума ВЗ, яку слід утримати, становить:

3500,00 грн × 1,5 % = 52,50 грн.

Під час складання Єдиного звіту за ІІ квартал 2021 р. неоподатковувана частина вартості подарункового сертифіката в розмірі 1500,00 грн відображається в додатку 4ДФ із зазначенням у графі 6 коду з ознакою доходу «160», а оподатковувана«126». Таке роз’яснення надане податківцями в базі знань «ЗІР» в категорії 103.25.

У такому разі в додатку 4ДФ Єдиного звіту вартість подарунка слід відобразити двома рядками: у першому рядку вказуємо неоподатковувану вартість подарунка, у другому — оподатковувану, заповнюючи графи так, як наведено в таблиці.

 

Відображення вартості подарунка в додатку 4ДФ Єдиного звіту 
 
Сума доходу
Сума податку на доходи фізичних осіб
Сума військового збору
Ознака доходу
нараховано
виплачено
нараховано
перераховано
нараховано
перераховано
3
4
5
6
1500
1500
160
4268,29
4268,29
768,29
768,29
52,50
52,50
126

 

І нехай вас не бентежить той факт, що 4268,29 × 1,5 % ≠ 52,50 грн. Податківці запевняють, що їх технічні можливості дозволяють проконтролювати правильність обчислення ВЗ у таких випадках. Повіримо їм.

 

Єдиний внесок

Відповідно до абзацу першого п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ для підприємств-роботодавців базою для нарахування єдиного внеску є сума заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі.

Перелік видів виплат, що входять до фонду заробітної плати, визначений Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).

Згідно з пп. 2.3.2 Інструкції № 5 наданий працівнику з нагоди його ювілею подарунковий сертифікат можна класифікувати як одноразове заохочення, що не пов’язане з конкретними результатами праці. Оскільки працівник перебуває у трудових відносинах з підприємством, то, з огляду на зазначені законодавчі норми, вартість такого подарунка включається до його заробітної плати в складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а отже, є базою для нарахування ЄСВ без «натурального» коефіцієнта: 

3500,00 грн × 22 % = 770,00 грн.

І хоча ПДФО і ВЗ із суми подарунка відображається двома рядками, у додаток Д1 (аналог таблиці 6) включаємо лише його оподатковувану частину, «згорнувши» її із сумою «звичайної» зарплати. 

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП