Узгодження числівника й іменника: секрети правопису


◦ Кадрова документація
◦ Ділова українська
25 травня 2022 р.

Зазвичай, числівники використовуються у сполученні з іменниками. І якщо числівники багато хто на письмі замінює цифрами (навіть, коли це недоречно), то іменник, який узгоджується з числівником, замінити неможливо. Тож у цій статті ми розглянемо усі нюанси узгодження числівника й іменника, тим паче, що у тестуванні держслужбовців з української цьому присвячене окреме питання.


Основні правила

Якщо помилковість вживання виразів на кшталт я повернусь через пару днів зрозуміла для всіх, то вживаючи словосполучення півтори тижні, ми вагаємося, чи раптом не півтора тижні. Так само, як і з фразами на зразок працює лише три чоловіка — сумніваємося, чи часом не три чоловіки.

Числівник один (одна, одно, одне) узгоджується з іменником у роді, числі та відмінку: один крок, одна команда, одне озеро, одні друзі; одній подрузі, однією (одною) подругою і т. д.

Числівники два, три, чотири підпорядковують іменники, які стоять при них у формі називного відмінка множини (часто з наголосом родового відмінка однини): два столи, три гривні, чотири мішки, дві сестри.

Числівники п’ять, шість, сім і т. д. керують іменниками в родовому відмінку множини: п’ять сторінок, шість аркушів, сім днів, тридцять сім працівників, п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч гривень.

 

Узгодження з мішаними числами

Мішані числа, що включають в себе елемент з половиною, з чвертю:

— керують називним відмінком множини, якщо вони стоять при числівниках два, три, чотири: два з чвертю метри, два з половиною кілограми, три з чвертю кілометри;

— від п’яти і більше — керують родовим відмінком множини: п’ять з половиною кілометрів, сорок з половиною процентів, п’ять з чвертю діб;

— інші мішані дроби, в яких назва дробу приєднана до цілого числа сполучником і, керують тільки родовим відмінком однини: п’ять і одна п’ята кілометра, дванадцять і три сьомих кілограма, вісім і сім дев’ятих гектара.

Деякі іменники (типу киянин, подолянин, селянин), іменники четвертої відміни, іменник друг, а також іменник чоловік у значенні лічильного слова при числівниках два, три, чотири приймають форму родового відмінка однини: два громадянина, три киянина; прибули лише три чоловіка; два імені, три поросяти.

 

Особливі випадки та винятки

У непрямих відмінках числівники узгоджуються з іменниками як прикметники: двох хлопців, чотирьом робітникам, дев’яти (дев’ятьом) школам; двадцяти семи комбайнів; двадцятьма вісьмома цехами.

При складених числівниках іменники вживаються у формі, яка підпорядковується останньому компонентові числівника: вісімдесят три робітники, чотириста двадцять п’ять працівників.

У сполученні зі збірними числівниками іменники вживаються у формі родового відмінка множини: двоє дітей, п’ятеро хлопців, семеро поросят.

При числівниках обидва, обидві іменник виступає у формі називного відмінка множини: обидва таланти, обидві армії.

Числівник півтора сполучається з іменниками чоловічого та середнього роду у формі родового відмінка однини, півтори з такою ж формою іменників жіночого роду: півтора року, півтора відра; півтори години.

Числівники в називному відмінку (а при назвах неістот також у знахідному) разом з іменниками утворюють неподільні сполучення.

Такі кількісно-іменні сполучення в реченні виступають у ролі одного члена:

— підмета: двоє працівників захотіли звільнитися;

— додатка: я розглянула сім заяв на звільнення;

— присудка: головний офіс розташовувався кілометрів за дванадцять;

— обставин: за двадцять хвилин закінчиться робочий день.

В інших відмінках числівник узгоджується з іменником, оскільки його атрибутивність посилюється, і виражає синтаксичну функцію означення: після доповіді Богдан Петрович трьома-п’ятьма запитаннями уточнив деталі.

У сучасній українській літературній мові, особливо у мові періодичної преси, під впливом професійної і частково офіційно-ділової мови закріпилося вживання числівників, синтаксично слабо пов’язаних з іменниками, особливо у назвах моделей техніки та автомобілів: Нокіа Х5, Боїнг-154, Т-150К.

 

Особливості узгодження з числівниками один, одні, самий, самі

В українській мові числівники один, одна, одне, одні мають або кількісне значення (один працівник із цим не впорається) або значення займенника якийсь (на одному підприємстві так уже спробували зробити).

Але ці числівники не мають значення займенників самий, сама, саме, самі, як у російській мові: он выбежал в одной куртке. Однак поширені помилкові конструкції: вона вийшла в одному жакеті, одні батьки з цим не впораються.

У таких випадках варто користуватися займенниками самий, сама, саме, самі: сама праця без відпочинку неможлива; в цеху залишилися самі новенькі; у п’ять років діти можуть залишатися самі протягом деякого часу.

Тож наведені вище фрази варто сформулювати так: вона вийшла в самому жакеті, — бо фраза з висловом в одному жакеті дає змогу припускати, що жінка носить часом і по два-три жакети; самі батьки з цим не впораються.

Другий та інший

Слово другий в українській мові виживається як порядковий числівник (а в другий раз вирішила не нагадувати) або, зрідка, синонімом займенника інший (сам він не знав, а другі йому не допомагали). Але останній випадок зустрічається лише у деяких літературних творах, у мовленні його бажано уникати.

У сучасній українській мові це слово вживається тільки як порядковий числівник, а для другого значення використовується займенник інший: війна є продовження політики іншими засобами. Часом цим займенником надуживають і ставлять його там, де без числівника другий не обійтись: від цього берега до іншого не більше як двадцять метрів. У таких випадках варто вживати слово другий: від цього берега до другого, бо в річки два береги — один і другий. Займенник інший інколи надає фразі характеру віддаленості: в інших країнах це неможливо.

 

У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником?

  •  півтора кілограми;
  •  три кілометра;
  •  чотири сантиметри.

 

Якщо ви уважно прочитали цю статтю, то з упевненістю оберете третій варіант, адже саме він є коректним: чотири сантиметри.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП