Зміни до Порядку № 100: обчислюємо відпускні та компенсацію без помилок


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення
◦ Оплата праці
◦ Середній заробіток
◦ Відпускні
27.10.2023

З 12 вересня 2023 р. діють нові правила обчислення компенсації за невикористані відпустки, на які працівники набули право до 31 грудня 2023 р. З цієї причини протягом останнього місяця на гарячу телефонну лінію редакції часто зверталися бухгалтери із запитаннями стосовно правильності визначення розрахункового періоду для обчислення середнього заробітку в тому чи іншому випадку. Як у світлі вказаних законодавчих змін правильно нараховувати працівникам суму компенсації за невикористану відпустку та відпускні, розглянемо в статті

 

Суть законодавчих змін до Порядку № 100

Відповідно до постанови КМУ від 08.09.2023 р. № 957 (далі — Постанова № 957) п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100), доповнено новим абзацом такого змісту: обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 р.

Оскільки ця норма набула чинності 12.09.2023 р. (з дня офіційного опублікування Постанови № 957), то із вказаної дати нарахування суми компенсації за дні невикористаних відпусток, право на які працівники набули до 31.12.2023 р. включно, потрібно здійснювати по-новому. Як саме, Міністерство економіки України розтлумачило у роз’ясненні від 15.09.2023 р., зазначивши, зокрема, таке:

«Абзацом другим пункту 2 Порядку передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Отже, враховуючи зміни норм Порядку, середня заробітна плата для виплати компенсації за зазначені вище невикористані відпустки обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки, починаючи з 1 січня 2023 р.

При цьому норми Порядку не містять вимог щодо особливого розрахунку для таких працівників, а також врахування при обчисленні середньої заробітної плати повністю відпрацьованих робочих днів протягом зазначеного періоду.

Тобто середня заробітна плата за фактично відпрацьований в 2023 році період обчислюється на загальних умовах, а саме з виплат, нарахованих в місяцях розрахункового періоду, з урахуванням положень абзацу третього пункту 3 Порядку.

При цьому якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду та ділиться на кількість календарних днів розрахункового періоду».

З огляду на вищезазначене, по-новому розраховується тільки сума компенсації за відпустки, що не використані до 31.12.2023 р. Обчислення відпускних здійснюється на загальних підставах, тобто без застосування вказаних змін.

Як це працює на практиці, розглянемо на умовних прикладах.

 

Приклади розрахунків компенсацій та відпускних за 2023 р.
для щорічної основної відпустки


У розрахунковому періоді немає відпрацьованих робочих днів

 

ПРИКЛАД 1

Розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку,
якщо в розрахунковому періоді немає відпрацьованих робочих днів

Працівник був прийнятий на основне місце роботи 01.06.2020 р. з посадовим окладом 11 000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає) і звільняється за власним бажанням 03.11.2023 р. (останній робочий день). На дату звільнення у працівника залишилось невикористаними всього 34 к. дн. щорічної основної відпустки, за які йому потрібно виплатити грошову компенсацію, з них:

  • 24 к. дн. — за робочий період з 01.06.2022 р. по 31.05.2023 р.;
  • 10 к. дн. — за робочий період з 01.06.2023 р. по 03.11.2023 р.

При цьому упродовж періоду з 01.01.2023 р. по 31.10.2023 р. (всього 304 к. дн.) працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, що надавалась йому на вказаний термін за згодою сторін (ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон про відпустки; частина третя ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ, далі — Закон № 2136).

Як визначити розрахунковий період та обчислити середній заробіток працівника для виплати йому суми компенсації за невикористані дні вказаної відпустки?

Оскільки в цьому випадку вказану грошову компенсацію потрібно виплатити за дні щорічної основної відпустки, на які працівник набув право та не використав у 2023 р., то за новими правилами розрахунок його середнього заробітку для її обчислення також слід проводити виходячи тільки з виплат, нарахованих у 2023 р. (абзац другий п. 2 Порядку № 100).

Розрахунок здійснюється шляхом ділення сумарного заробітку, нарахованого у розрахунковому періоді, на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду. При цьому із розрахунку виключається час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково. Отриманий результат потім множиться на число календарних днів відпустки (абзац сьомий п. 2 та абзац перший п. 7 Порядку № 100).

Отже, зважаючи на вищенаведені норми Порядку № 100, в цьому випадку із розрахунку слід виключити період відпустки без збереження заробітної плати — всього 304 календарних дні.

Водночас до розрахунку входять усі святкові та неробочі дні, що визначені ст. 73 КЗпП, оскільки під час дії воєнного стану її норми не застосовуються, а отже, усі ці дні є звичайними робочими днями (ст. 6 Закону № 2136).

З огляду на те, що в розрахунковому періоді у працівника не було відпрацьованих робочих днів і заробітна плата йому не нараховувалась, обчислення середньоденного заробітку провадиться з установленого йому в трудовому договорі посадового (місячного) окладу шляхом множення його суми на кількість місяців розрахункового періоду і діленням одержаного результату на кількість календарних днів, що входять до розрахунку (абзаци двадцять перший і двадцять третій п. 4 та абзац перший п. 7 Порядку № 100).

З огляду на зазначене, алгоритм розрахунку буде таким:

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період: з 01.01.2023 р. по 31.10.2023 р.

Крок 2. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника:

(11 000,00 грн × 10 к. міс.) ÷ 304 к. дн. = 361,84 грн.

Крок 3. Обчислюємо суму компенсації за невикористані працівником на дату звільнення дні щорічної основної відпустки:

361,84 грн × 34 к. дн. = 12 302,56 грн.

 

ПРИКЛАД 2

Розрахунок відпускних після закінчення відпустки для догляду за дитиною

Працівниця вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 01.11.2023 р., після чого написала заяву про надання їй частини невикористаної щорічної основної відпустки тривалістю 14 календарних днів з 06.11.2023 р. Відповідно до штатного розпису підприємства посадовий оклад працівниці становить 9000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає).

Як розрахувати працівниці суму відпускних за листопад 2023 р.?

У цьому випадку упродовж відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця перебувала у трудових відносинах із підприємством. А отже, обчислення її середнього заробітку для оплати часу щорічної основної відпустки за листопад 2023 р. потрібно було б здійснювати виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю її надання (абзац перший п. 2 Порядку № 100).

Розрахунок тоді провадився б шляхом ділення сумарного заробітку, нарахованого в розрахунковому періоді, на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду (з урахуванням усіх святкових та неробочих днів, що визначені ст. 73 КЗпП). Отриманий результат потім був би помножений на число календарних днів відпустки (абзац перший п. 7 Порядку № 100 та ст. 6 Закону № 2136).

Проте оскільки дні перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є часом, протягом якого вона згідно із законодавством не працювала і за нею не зберігався заробіток, то вони виключаються із вказаного розрахунку (абзац сьомий п. 2 Порядку № 100).

З огляду на те, що в розрахунковому періоді у працівниці не було відпрацьованих робочих днів і заробітна плата їй не нараховувалась, то обчислення середньоденного заробітку для оплати відпускних за листопад 2023 р. провадиться з установленого їй у трудовому договорі посадового (місячного) окладу шляхом множення його суми на кількість місяців розрахункового періоду і діленням одержаного результату на кількість календарних днів, що входять до розрахунку (абзаци двадцять перший і двадцять третій п. 4 та абзац перший п. 7 Порядку № 100).

Розрахунковий період становитиме при цьому вже 12 календарних місяців. З огляду на зазначене, алгоритм розрахунку буде таким:

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період: з 01.11.2022 р. по 31.10.2023 р.

Крок 2. Розраховуємо середньоденний заробіток працівниці:

(9000,00 грн × 12 к. міс.) ÷ 365 к. дн. = 295,89 грн.

Крок 3. Обчислюємо суму відпускних за листопад 2023 р.:

295,89 грн × 14 к. дн. = 4142,46 грн.


Відпрацьовано менше одного календарного місяця

 

ПРИКЛАД 3

Розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку, 
якщо відпрацьовано менше одного календарного місяця

Працівник був прийнятий на основне місце роботи 01.11.2023 р. з посадовим окладом 16 000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає) і звільняється за власним бажанням 28.11.2023 р. (останній робочий день). На дату звільнення у працівника залишились невикористаними всього 2 к. дн. щорічної основної відпустки за робочий період з 01.11.2023 р. по 31.10.2024 р., за які йому потрібно виплатити грошову компенсацію.

Як визначити розрахунковий період та обчислити середній заробіток працівника для виплати йому суми компенсації за невикористані дні вказаної відпустки?

Відповідно до абзацу третього п. 2 Порядку № 100 працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи — підприємця або фізичної особи, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників, менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Проте оскільки в зазначеній ситуації працівник фактично відпрацював на підприємстві менше одного календарного місяця, то розрахунок його середнього заробітку для виплати суми компенсації за вказані дні невикористаної відпустки потрібно здійснювати виходячи зі встановленого йому штатним розписом підприємства посадового окладу, шляхом множення його суми на кількість місяців розрахункового періоду і діленням одержаного результату на кількість календарних днів, що входять до розрахунку (абзаци двадцять перший і двадцять третій п. 4 та абзац перший п. 7 Порядку № 100).

При цьому до розрахунку також входять усі святкові та неробочі дні, що визначені ст. 73 КЗпП (6 ст. 6 Закону № 2136).

З огляду на вищезазначене, алгоритм розрахунку буде таким:

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період: з 01.01.2023 р. по 31.10.2023 р.

Крок 2. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника:

(16 000,00 грн × 10 к. міс.) ÷ 304 к. дн. = 526,32 грн.

Крок 3. Обчислюємо суму компенсації за невикористані працівником на дату звільнення дні щорічної основної відпустки:

438,36 грн × 2 к. дн. = 1052,64 грн.

 

ПРИКЛАД 4

Розрахунок відпускних,
якщо відпрацьовано менше одного календарного місяця

Працівник прийнятий на основне місце роботи 09.10.2023 р. з посадовим окладом 15 000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає). Йому надається навчальна відпустка тривалістю 3 календарних дні з 15.11.2023 р. по 17.11.2023 р.

Як визначити розрахунковий період та обчислити середній заробіток працівника для виплати йому суми відпускних у листопаді 2023 р.?

Оскільки в зазначеній ситуації працівник фактично відпрацював на підприємстві менше одного календарного місяця, то, як і в попередньому випадку, розрахунок його середнього заробітку для оплати днів навчальної відпустки за листопад 2023 р. потрібно здійснювати виходячи зі встановленого йому штатним розписом підприємства посадового окладу, шляхом множення його суми на кількість місяців розрахункового періоду і діленням одержаного результату на кількість календарних днів, що входять до розрахунку (абзаци двадцять перший і двадцять третій п. 4 та абзац перший п. 7 Порядку № 100).

До розрахунку також входять усі святкові та неробочі дні, що визначені ст. 73 КЗпП (ст. 6 Закону № 2136).

Розрахунковий період становитиме при цьому вже 12 календарних місяців.

З огляду на вищезазначене, алгоритм розрахунку буде таким:

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період: з 01.11.2022 р. по 31.10.2023 р..

Крок 2. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника:

(15 000,00 грн × 12 к. міс.) ÷ 365 к. дн. = 493,15 грн.

Крок 3. Обчислюємо суму відпускних для оплати днів навчальної відпустки у листопаді 2023 р.:

493,15 грн × 3 к. дн. = 1479,45 грн.


Відпрацьовано менше 12 календарних місяців

 

ПРИКЛАД 5

Розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку,
якщо відпрацьовано менше року

Працівник був прийнятий на основне місце роботи 01.08.2023 р. з посадовим окладом 12 000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає) і звільняється за власним бажанням 06.11.2023 р. (останній робочий день).

На дату звільнення у працівника залишилось невикористаними 6 календарних днів щорічної основної відпустки за робочий період з 01.08.2023 р. по 31.07.2024 р., за які йому потрібно виплатити грошову компенсацію. Працівником повністю відпрацьовані усі робочі дні. Загальна сума нарахованої йому зарплати за період з 01.08.2023 р. по 31.10.2023 р. — 36 000,00 грн.

Як визначити розрахунковий період та обчислити середній заробіток працівника для виплати йому суми компенсації за невикористану відпустку?

Оскільки в зазначеній ситуації працівник відпрацював на підприємстві менше року, то відповідно до вимог Порядку № 100 його середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку (абзац третій п. 2 Порядку № 100).

Розрахунок провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду, а отриманий результат потім множиться на число календарних днів відпустки (абзац перший п. 7 Порядку № 100).

До розрахунку також входять усі святкові та неробочі дні, що визначені ст. 73 КЗпП (ст. 6 Закону № 2136).

Оскільки суму вказаної компенсації потрібно виплатити за дні щорічної основної відпустки, на які працівник набув право та не використав у 2023 р., то розрахунок середнього заробітку для її обчислення також слід проводити виходячи тільки з виплат, нарахованих у 2023 р. (абзац другий п.2 Порядку № 100).

З огляду на вищезазначене, алгоритм розрахунку буде таким:

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період: з 01.08.2023 р. по 31.10.2023 р.

Крок 2. Обчислюємо кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

92 к. дн. (усі календарні дні вищевказаного розрахункового періоду).

Крок 3. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника шляхом ділення загальної суми нарахованої йому зарплати в розрахунковому періоді на кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

36 000,00 грн ÷ 92 к. дн. = 391,30 грн.

Крок 4. Обчислюємо суму компенсації за невикористані працівником на дату звільнення дні щорічної основної відпустки:

391,30 грн × 6 к. дн. = 2347,80 грн.

 

ПРИКЛАД 6

Розрахунок відпускних, якщо відпрацьовано менше року

Працівник прийнятий на основне місце роботи 15.03.2023 р. з посадовим окладом 10 000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає). З 01.11.2023 р. працівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 17 календарних днів.

Загальна сума нарахованої працівнику доходу в розрахунковому періоді — 68 762,84 грн, з них сума допомоги за 5 календарних днів тимчасової непрацездатності у вересні 2023 р. (з 04.09.2023 р. по 08.09.2023 р.) — 1143,80 грн.

Як правильно визначити розрахунковий період та обчислити середній заробіток працівника для виплати йому суми відпускних за листопад 2023 р.?

У зазначеній ситуації працівник відпрацював на підприємстві менше року, тому відповідно до вимог Порядку № 100 його середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка (абзац третій п. 2 Порядку № 100).

Розрахунок провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду, а отриманий результат потім множиться на число календарних днів відпустки (абзац перший п. 7 Порядку № 100).

При цьому до розрахунку входять усі святкові та неробочі дні, що визначені ст. 73 КЗпП, а також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога по тимчасовій непрацездатності (абзац четвертий п. 3 Порядку № 100, частина шоста ст. 6 Закону № 2136).

Отже, зважаючи на вищенаведені норми Порядку № 100, суму відпускних за листопад 2023 р. слід обчислювати за таким алгоритмом:  

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період: з 01.04.2023 р. по 31.10.2023 р..

Крок 2. Обчислюємо кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

214 к. дн. (усі календарні дні вищевказаного розрахункового періоду).

Крок 3. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника шляхом ділення загальної суми нарахованої йому зарплати в розрахунковому періоді на кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

68 762,84 грн ÷ 214 к. дн. = 321,32 грн.

Крок 4. Обчислюємо суму відпускних за листопад 2023 р.:

321,32 грн × 17 к. дн. = 5462,44 грн.


Відпрацьовано більше 12 календарних місяців

 

ПРИКЛАД 7

Розрахунок суми компенсації за невикористану відпустку,
якщо відпрацьовано більше року

Працівник був прийнятий на основне місце роботи 01.11.2018 р. з посадовим окладом 14 000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає) і звільняється за власним бажанням 17.11.2023 р. (останній робочий день).

На дату звільнення у працівника залишились невикористаними всього 4 к. дн. щорічної основної відпустки за робочий період з 01.11.2021 р. по 31.10.2022 р., за які йому потрібно виплатити грошову компенсацію.

Загальна сума нарахованої йому зарплати за повністю відпрацьовані робочі дні упродовж періоду з 01.01.2023 р. по 31.10.2023 р. — 140 000,00 грн.

Як визначити розрахунковий період та обчислити середній заробіток працівника для виплати йому суми компенсації за невикористану відпустку?

Незважаючи на те, що в зазначеній ситуації працівник відпрацював на підприємстві більше року, за новими правилами суму компенсації за невикористані дні вказаної відпустки потрібно обчислювати виходячи тільки з виплат, нарахованих у 2023 р. (абзац другий п. 2 Порядку № 100).

Розрахунок провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за розрахунковий період 2023 р. на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду, а отриманий результат потім множиться на число календарних днів відпустки (абзац перший п. 7 Порядку № 100).

При цьому до розрахунку також входять усі святкові та неробочі дні, що визначені ст. 73 КЗпП (ст. 6 Закону № 2136).

З огляду на вищезазначене, алгоритм розрахунку буде таким:

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період: з 01.01.2023 р. по 31.10.2023 р.

Крок 2. Обчислюємо кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

304 к. дн. (усі календарні дні вищевказаного розрахункового періоду).

Крок 3. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника шляхом ділення загальної суми нарахованої йому зарплати в розрахунковому періоді на кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

140 000,00 грн ÷ 304 к. дн. = 460,53 грн.

Крок 4. Обчислюємо суму компенсації за невикористані працівником на дату звільнення дні щорічної основної відпустки:

460,53 грн × 4 к. дн. = 1842,12 грн.

 

ПРИКЛАД 8

Розрахунок відпускних, якщо відпрацьовано більше року

Працівник був прийнятий на основне місце роботи 01.10.2020 р. з посадовим окладом 13 000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає). Йому надається щорічна основна відпустка з 01.11.2023 р. тривалістю 14 календарних днів.

З 01.08.2023 р. працівник працює в режимі неповного робочого тижня, а саме з понеділка по середу — робочі дні, четвер і п’ятниця — вихідні дні.

Загальна сума нарахованої працівнику зарплати в розрахунковому періоді — 140 614,42 грн, з них за період роботи в режимі неповного робочого тижня (з 01.08.2023 р. по 31.10.2023 р.) — 23 614,42 грн.

Як визначити розрахунковий період та обчислити середній заробіток працівника для виплати йому суми відпускних за листопад 2023 р.?

Оскільки в зазначеній ситуації працівник відпрацював на підприємстві більше року, то згідно з вимогами Порядку № 100 обчислення його середньої заробітної плати для виплати відпускних за листопад 2023 р. слід проводити виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (абзац перший п. 2 Порядку № 100).

Розрахунок здійснюється шляхом ділення сумарного заробітку, нарахованого в розрахунковому періоді, на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду. При цьому із розрахунку виключається час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково. Отриманий результат потім множиться на число календарних днів відпустки (абзац сьомий п. 2 та абзац перший п.7 Порядку № 100).

У цьому випадку із розрахунку слід виключити усі встановлені працівнику неробочі четверги та п’ятниці — всього 26 к. дн. (за період з 01.08.2023 р. по 31.10.2023 р.).

Водночас до розрахунку входять усі святкові та неробочі дні, що визначені ст. 73 КЗпП (ст. 6 Закону № 2136).

Розрахунковий період становитиме при цьому вже 12 календарних місяців.

З огляду на зазначене, алгоритм розрахунку суми відпускних за листопад 2023 р. буде таким:

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період: з 01.11.2022 р. по 31.10.2023 р.

Крок 2. Обчислюємо кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

365 к. дн. − 26 к. дн. = 339 к. дн.

Крок 3. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника шляхом ділення загальної суми нарахованої йому зарплати в розрахунковому періоді на кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

140 614,42 грн ÷ 339 к. дн. = 414,79 грн.

Крок 4. Обчислюємо суму відпускних:

414,79 грн × 14 к. дн. = 5807,06 грн.

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП