Дії роботодавця в разі смерті працівника


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
◦ Припинення трудового договору у зв’язку зі смертю працівника


Дружина нашого працівника повідомила про його смерть — що тепер робити, чи слід видавати якийсь наказ і що робити з його трудовою книжкою?

Так, наказ видати необхідно, як і внести відповідний запис до трудової книжки, але перш за все необхідно дружину померлого працівника попросити надати свідоцтво про смерть (адже наказ про припинення трудового договору за таких обставин можна видавати винятково на його підставі).

За будь-яких обставин, навіть якби працівник помер на робочому місці, лікарі констатували смерть і Ви самі були б свідком цього, наказ може бути виданий винятково за наявності свідоцтва про смерть. При цьому мається на увазі свідоцтво про смерть, яке видається державним органом реєстрації актів цивільного стану або виконавчим комітетом сільської ради — лікарське чи фельдшерське свідоцтво про смерть не можуть бути підставою для оформлення наказу, оскільки ці документи видаються винятково для того, щоб зареєструвати в державному органі смерть людини).

Після отримання свідоцтва про смерть (чи його копії) роботодавець видає наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) приблизно з таким формулюванням: «Припинити трудовий договір з працівником таким-то такого-то числа у зв’язку з його смертю. Бухгалтерії виплатити членам сім’ї померлого неодержану працівником таким-то заробітну плату за фактично відпрацьований час та грошову компенсацію за таку-то кількість днів невикористаної відпустки. Підстава: копія свідоцтва про смерть такого-то органу від такого-то числа за номером таким-то».

Щодо трудової книжки, то відповідно до п. 4.3. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 № 58 (далі — Інструкція № 58), у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. При цьому до «найближчих родичів» належать члени сім’ї померлого, насамперед ті, які до смерті працівника проживали з ним, перебували у шлюбі (чоловік, дружина) або були кровними родичами (діти, батьки, брати, сестри, онуки), що має бути підтверджено відповідними документами.

У трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу» і дати запису у графі 3 записується: «Роботу припинено у зв’язку зі смертю», далі заповнюється графа 4, в якій зазначаються дата та номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

До речі, ще в листі Міністерства соціальної політики України від 31 грудня 2010 р. № 284/06/186-10 було наголошено, що дата наказу про припинення трудового договору, як правило, не збігається з датою смерті, але за будь-яких обставин датою припинення трудового договору, яку слід зазначити у графі 2 трудової книжки, буде саме дата смерті працівника (незалежно від того, працював у цей день померлий чи ні). Якщо працівник помер в той день, коли за графіком у нього був вихідний, або під час перебування у відпустці, під час хвороби, датою припинення трудового договору теж слід вважати дату смерті, а не фактичний останній день роботи — інакше вийде, що трудовий договір припинений раніше, ніж з’явилася причина для цього.

Також у п. 7.1. Інструкції № 58 зазначено, що у разі отримання трудової книжки у зв’язку зі звільненням працівник розписується в особистій картці і книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Оскільки за таких обставин отримати підпис працівника вже неможливо, особа, що відповідає за ведення та облік трудових книжок, може на нижньому полі особової картки зробити, наприклад, такий запис: «Вдова померлого працівника такого-то отримала його трудову книжку такого-то числа під розписку».

Після реєстрації наказ про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю долучається до справи з наказами по особовому складу, а його копія передається до бухгалтерії. Особа, відповідальна за ведення табеля обліку використання робочого часу, має оформити підсумковий табель на померлого працівника і також передати його в бухгалтерію. Слід зазначити, що навіть коли відомо, що працівник вже помер, особа, відповідальна за ведення табеля, має продовжувати щодня вносити в табель позначки, відповідні причини відсутності працівника на роботі. І тільки після видання наказу про припинення трудових відносин з померлим можна припиняти щоденне табелювання працівника і складати підсумковий табель. Зрозуміло, що останнім робочим днем померлого працівника в табелі має бути дата смерті, зазначена в наказі як дата припинення трудових відносин.

Якщо в день смерті працівник відпрацював повний робочий день за графіком, в табелі проставляється кількість годин, що відповідає тривалості повного робочого дня. Якщо перед смертю працівник був відсутній на роботі з невідомих причин, і це не було підтверджено ніякими документами, в табелі за всі дні треба поставити відмітки про відсутність з невідомих причин. Копію наказу про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю необхідно долучити до особової справи працівника і закрити особову справу в поточному діловодстві.

 Згідно зі ст. 1227 Цивільного кодексу України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

Також зверніть увагу, що відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки у разі смерті працівника не провадиться (ст. 22 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР).

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН