Під час війни роботодавець може звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці


◦ Воєнний стан
◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення
05.05.2023

Законодавство дозволяє роботодавцеві розірвати трудовий договір у випадках:

  • змін в організації виробництва й праці, зокрема ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  • виявленої невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я, які перешкоджають продовженню роботи, а так само в разі відмови в наданні допуску до державної таємниці або його скасування, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
  • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення;
  • прогулу (зокрема, відсутності на роботі більш ніж 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
  • нез’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності;
  • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
  • появи на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
  • вчинення за місцем роботи викрадення (зокрема, дрібного) майна роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення;
  • призову або мобілізації власника-фізичної особи під час особливого періоду;
  • встановлення невідповідності працівника обійманій посаді, на яку він прийнятий, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

У період дії воєнного стану роботодавець може з власної ініціативи звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці (крім відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами й відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у відповідному документі, або першим робочим днем після закінчення відпустки. 


Джерело: Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП