Ступені порівняння прикметників: творення і правопис


◦ Кадрова документація
◦ Ділова українська

Здається, що складного може бути у творенні прикметників? Великий — більший — самий більший… Чекайте, чи вірно буде «найбільший»? А як же сказати «більш яскравіший» чи «яскравіший»? З огляду на те, що у тестуванні держслужбовців ступеням порівняння прикметників присвячене питання, в цій статті піде мова саме про правопис прикметників

Види прикметників

Ступені порівняння мають лише якісні прикметники. Тож розглянемо детальніше, які саме види цієї частини мови існують і чим вони різняться.

Прикметник називає ознаку предмета (новий, зелений, вербовий, сестрин) і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

За значенням прикметники поділяють на якісні, відносні та присвійні.

Якісні — називають ознаку предмета, яка може проявлятися в більшій або меншій мірі (мають ступені порівняння, відповідають на запитання який? яка? які? яке?): зелений — зеленіший; високий — вищий, дуже високий; теплий — тепліший, трохи теплий;

Відносні — вказують на відношення до іншого предмета, обставини, дії (утворюються від іменників, рідко — від дієслів та прислівників, відповідають на запитання який? яка? які? яке?): дерев’яний — з дерева, книжковий — для книжок, вчорашній — який стався вчора, розділовий — який розділяє;

Присвійні — вказують на належність предмета якійсь особі або тварині (утворюються від назв осіб, рідко — від назв тварин, відповідають на запитання чий? чия? чиє? чиї?): батьків, зятева, сестрин, лисячий.

Тобто надалі ми розглядатимемо винятково якісні прикметники, адже лише вони мають ступені порівняння.

Ступені порівняння

Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше певної якості, ніж в іншому подібному: Дніпро довший за Буг.

Найвищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є найбільше певної якості порівняно з усіма іншими подібними: Київ — найдавніше місто в Україні.

 

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Проста форма

Складена форма

Проста форма

Складена форма

тепліший, красивіша

більш теплий, більш красива

найтепліший, найкрасивіша

найбільш теплий, найбільш красива

 

Із наведених прикладів ми бачимо, що проста форма вищого та найвищого ступенів порівняння утворюється шляхом зміни будови самого прикметника. В той час, як найвищий ступінь не впливає на будову прикметника, в ньому тільки додається додаткове слово, яке вказує на зміну міри ознаки.

Вищий ступінь порівняння прикметника вказує на те, що в одному об’єкті ознака проявляється більшою або меншою мірою, ніж в іншому.

Проста форма вищого ступеня порівняння створюється за допомогою додавання суфіксів –ш та -іш: спритний — спритніший. Але будьте уважні, тому що деякі прикметники можуть втрачати суфікси –к, -ек, -ок: легкий — легший.

Після додавання суфікса –ш, у будові деяких прикметників може спостерігатися чергування приголосних, та як результат — звукові сполуки: жч: близький — ближчий, але с + ш міняється на щ: високий — вищий.

Складена форма порівняння вищого ступеня утворюється дуже легко — шляхом додавання слова більш або менш до звичайної форми прикметника: товстий — більш товстий, гучний — менш гучний (але тут не варто забувати про наявність антоніма тихший).

Найвищий ступінь порівняння є свідченням того, що в цьому об’єкті відповідна ознака проявляється найбільшим або найменшим чином у порівнянні з усіма іншими об’єктами.

Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня порівняння такого префікса, як най-: кращий — найкращий. Але це значення можна також додатково посилити префіксами що- та як-: модний — щонаймодніший, спокійна — якнайспокійніша.

Складена форма порівняння найвищого ступеня утворюється так само, як і форма вищого ступеня — за допомогою додавання слів найбільш або найменш до звичайної форми прикметника: холодний — найбільш холодний, гостра — найменш гостра.

Запам’ятайте, що ступені порівняння ніколи не утворюють такі якісні прикметники:

— ті, що називають абсолютну якість: порожній;

— ті, що утворюються за допомогою суфіксів -уват, -езн, -есеньк, -еньк, -енн: здоровенний, чорнесенький.

Найпоширеніші помилки

Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прикметникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня.

Наприклад: бiльш холоднiший — бiльш холодний, найменш глибший — найменш глибокий.

Не можна утворювати ступенi порiвняння прикметникiв за допомогою слова самий.

Наприклад: самий холодний — найхолоднiший.

Радимо вживати органічніші для української мови синтетичні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників: довершеніший, простіший, найдорожчий, найкращий, найхолодніший, найвірогідніший.

Не можна вживати залежні від ступеньованого прикметника слова без прийменників за, від, порівняно з тощо або без сполучника ніж (аніж):

неправильно:                                                             правильно:

добріший нього                                                          добріший за (від) нього

добріший порівняно з ним                                        добріший, ніж він

розумніша всіх                                                           розумніша за всіх

розумніша від всіх

розумніша, ніж всі

мова милозвучніша інших                                        мова милозвучніша за (від) інших

мова мелозвучніша порівняно з іншими

брат старший сестри                                                  брат старший за (від) сестри

брат старший порівняно з сестрою

брат старший, ніж сестра

брат старший проти сестри

Відповідь на запитання

У зразках запитань, які можуть бути на тестуванні, зустрічається питання, що стосується саме ступенів порівняння прикметників:

Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників:

— самий зручний;

— найзручніший;

— найбільш зручний.

Якщо ви уважно прочитали цю статтю, то з упевненістю оберете другий варіант, адже саме він є найкоректнішим: найзручніший.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00